KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Cumhurbaşkanımızın KonuşmasıTürkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Uluslararası Kooperatifler Birliğinin(ICA) Web Sayfasında Tüm Dünyaya TanıtılıyorKooperatif Ortakları Bilgi GirişiKooperatif Unvanı Sorgulama
Kooperatiflerin KOSGEB Desteklerinden Yaralanabileceğine İlişkin Resmi YazıKOOPBİS Kooperatif Bilgi Sistemi Destek HattıAdres Değişikliği DuyurusuBakanlık Temsilciliği Sınavı Sonuçları AçıklandıNisan Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ YayımlandıKooperatifler İçin 2015 Yılı Mal BildirimiUluslararası Kooperatif Araştırmaları Konferansı için katılımcılara makale çağrısıBağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri DeğiştiAralık Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayımlanmıştır.Kasım Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni YayımlanmıştırEkim Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni YayınlanmıştırTSKB'lerin İntibakında 8 Ekim Son Gün!Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013 Yayınlanmıştır.Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı(KOOP-GEP) UygulamasıHaziran Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır.Mayıs Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik GM Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerine Destek İlanıTarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelere....Nisan Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır.Mart Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır.Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Modüler Programı Şubat Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır.ILO Enerji Kooperatifleri Raporunu YayınladıOcak Ayı Kooperatif İstatistikleri Bülteni Yayınlanmıştır."KOOPERATİF EKONOMİYİ KEŞFET"Kooperatif İstatistikleri Bülteni YayınlanmıştırElektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Hizmete SunulduTasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul....."Türkiye Kooperatifçilik Raporu İstatistiki Bilgi Formları"