2017 Türkiye 2. Kooperatifler Fuarı

Ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda benzer kooperatif kuruluşları ile bağlantıya geçilerek etkili bir farkındalık oluşturulması amacıyla ilki 21-23 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen Kooperatifler fuarının kooperatifçilik sektörüne sağlamış olduğu olumlu etkileri göz önünde bulundurularak, "2. KOOPERATİFLER FUARI"nın düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Söz konusu fuarda; kooperatif ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek sektör temsilcileri, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası ve halkımızla buluşması, esnaf ve çiftçisinden, girişimci ve üreticilere kadar tüm halkımızın bilinçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün artırılarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda; ülkemiz kooperatifleri ile örnek uluslararası kooperatif modellerinin bu büyük platformda toplu olarak sergilenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca fuar kapsamında kooperatifçilik değerlerinin ve güncel kooperatifçilik uygulamalarının gündeme taşınacağı panel, sempozyum ve konferans etkinliklerinin de yapılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda, 07-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara ATO Congressium’da düzenlenecek olan fuar Organizasyonu Üst Komite Üyesi olan Bakanlığımız, faaliyet alanımız içinde yer alan Kooperatiflerin, Kooperatif  Birliklerinin ve Merkez Birliklerinin bu FUAR’a aktif katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kooperatiflerin bazı desteklerden yararlanması da imkan dahilindedir.
KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan Kooperatiflerimiz yazı ekinde (EK:1) yer alan başvuru şartlarını yerine getirerek katılım desteklerinden yararlanabilecektir. Destekler, fuar organizatör kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, standart stant, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik giderlerinin bir kısmını karşılamaktadır. (Mevzuat gereği tutar değişebilmektedir. Güncel bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi )
 Bu kapsamda Bakanlığımız faaliyet alanı içinde yer alan Kooperatifinizin/Birliğinizin 07-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara ATO Congressium’da düzenlenecek olan "2. KOOPERATİFLER FUARI’”na aktif katılımını Kooperatifçiliğin gelişimi ve tanıtımı için önemsiyor  ve önemle rica ediyoruz. Fuarın düzenlenmesinden sorumlu olan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından, fuar organizasyonu için görevlendirilen firma unvan ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 

Bilgi ve Gereğini rica ederiz.
 
Show Fuarcılık Ltd. Şti.
Tel      :0 (312) 448 17 90     Faks   : (312) 448 17 33
0 (530) 224 56 96 – 95 - 94     
0 (534) 030 02 10     
 
E-mail : info@showfuar.com Web   : www.showfuar.com
 
 
 
FUARA KATILIM SAĞLAYACAK KOOPERATİFLER’İN KOSGEB DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
 
 
1. ADIM
KOSGEB veri tabanına kayıt (üyelik) (Güncel bir kaydınız varsa bu kısmı dikkate almayın)
 
2. ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
1.Genel Destek Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli.(Kaşeli ve İmzalı)
2.Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
3.ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 2. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
3.Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
4.İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu arasında yapılan sözleşme)
 
Ödeme Talebi İçin Gerekli Evraklar:
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır
1.Yurt İçi Fuqr Desteği Ödeme Talep Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli.(Kaşeli ve İmzalı) (Kaşeli ve İmzalı)
2. İşletme adına düzenlenmiş Organizatör Kuruluş faturası (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu tarafından kesilen fatura / fatura yerine geçen belge)
3. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının Organizatör Kuruluşa / Meslek Kuruluşuna ödendiğini gösterir banka dekontu,
4. İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı,
5.İşletmenin Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.) ,
6. Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)