Tarım Satış Kooperatiflerinin Yönetim Kurulu Sayılarının Belirlenmesine İlişkin Mevzuat Değişikliği Yapıldı.

Tarım satış kooperatifleri örnek anasözleşmesinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “20 (yirmi) milyon Türk Lirası” ifadesi Bakanlığımız tarafından yeniden değerlendirilerek 04/12/2018 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile “35 (otuz beş) milyon Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
Bundan böyle, son dört hesap dönemi net satışlar ortalaması “35 (otuz beş) milyon Türk Lirası nı aşan tarım satış kooperatifleri, bağlı bulunduğu Birliğin olumlu görüşü ve kooperatif genel kurul kararıyla yönetim kurulu üye sayısını 6’ya kadar  çıkarabilecektir.