KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TSKB'lerin İntibakında 8 Ekim Son Gün!

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, Kooperatif ve Birliklerin 8 Ekim 2014 tarihine kadar, 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” hükümlerine göre intibak işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Bu tarihe kadar intibak işlemlerini gerçekleştirmeyen Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 4572 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dağılmış sayılacaklardır.