2012-2016 YILLARINI KAPSAYAN TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

2012 - 2016 yılları arası uygulanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının nihai değerlendirilmesi amacıyla, Değerlendirme ve Yönlendirme Komitesi toplantısı 31.05.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sn. Cenap AŞCI başkanlığında Müsteşarlık Makamı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, komite üyeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sezai UÇARMAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Hasan ÖZLÜ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Refik TUZCUOĞLU, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Yılmaz TUNA, Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Sn. Muammer NİKSARLI ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Sn. Arif Sami SEYMENOĞLU ve ilgili personel katıldı.
Toplantıda özetle 2012 - 2016 yılları arasında Plan kapsamında;
            - 30.000 civarı kişiye kooperatifçilik eğitimi verilerek sertifikalandırılmaları,
            - Kooperatifçilik bilincinin artırılması ve yasal düzenlemelere ilişkin 660 eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,
            - 2 kanun değişikliği ve 9 tebliğ olmak üzere 11 adet mevzuat çıkarılması,
            - 9 proje gerçekleştirilmesi,
            - 52 akademik tez yazılması,
            - Yeni türlerde 178 tane kooperatif kurulması,
            - Kooperatif üst birliklerince 21 Strateji Belgesi hazırlanması,
            - Üniversitelerde 28 anabilim dalı açılması,
gibi ortaya konulan önemli faaliyetler değerlendirildi.
Söz konusu 7 hedef ve 36 eylemle ilgili olarak açıklamalar detaylı bir şekilde Komite üyelerine aktarıldı. Akabinde Komite üyelerince gerekli değerlendirmeler yapılarak, sonuçlara ilişkin görüşler bildirildi.
Toplantının sonunda 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın kapatılmasına, değişen ekonomik hayata ilişkin yeniliklerin değerlendirildiği, yeni nesil kooperatiflerin desteklendiği ve teşvik edildiği kooperatifçilik mevzuatı değişikliğine ilişkin çalışmaların yapılması amacıyla 2018-2023 yılları arasını kapsayacak yeni bir “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlıklarına başlanmasına karar verildi.