7 Temmuz 2018 "Uluslararası Kooperatifler Günü" Mesajı

Güven ve birliktelik duygusu toplumların en değerli sermayelerinden biridir. Kooperatifler de güvene dayalı birlikte iş yapma kültürünün ürünü ortaklıklardır. Bu nedenle de kooperatifler bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu özellikleriyle kooperatifler, değişen ihtiyaç ve şartlara göre ilke ve değerlerini yenileyen ve demokratik olarak yönetilen, sorumluluk, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin kılavuzluk ettiği,  merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışı olan bir işletme modeli haline gelmiştir.
 
Bu nedenle Birleşmiş Milletler her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününü “Uluslararası Kooperatifler Günü” ilan etmiştir. Bu yıl 96 ncısı kutlanan Kooperatifler Günü’nün teması ise“Kooperatifçilik yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” olarak belirlenmiştir. Söz konusu tema, “Sorumlu Tüketim ve Üretim” olan 12 numaralı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile örtüşmektedir. Dolayısıyla, yeni bir döneme adım attığımız bugünlerde ülkemiz için kooperatifler aracılığıyla enerjiden tarıma, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda demokrasi, eşitlik ve sosyal adalet ile büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlanması, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Söz konusu hedefler doğrultusunda, Bakanlık olarak Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, uluslararası standartlarda uygun politikalar üretilmesi ve uygulanması, mevcut mevzuatın değişen sosyo-ekonomik şartlara uyarlanması yönündeki çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürütüyor; mevcut kooperatiflerimizin geliştirilmesinin yanı sıra enerji, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda yeni kooperatif işletme modellerinin ülkemize kazandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerekli yasal altyapının oluşturulması yönünde çalışmalara devam ediyoruz. Biliyoruz ki, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı Kooperatif girişimlerdir.
 
Bu duygularla, tüm kooperatifçilerin ve halkımızın “Uluslararası Kooperatifler Günü”nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
                                                                                                                                                                          Arif Sami Seymenoğlu
                                                                                                                                                                   Kooperatifçilik Genel Müdürü