AB ile Türkiye Arasında Fındık Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında tercihli tarım ürünleri ticaretini düzenleyen 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 1 sayılı Protokolünün 2 sayılı Ekini teşkil eden Fındık İşbirliği Düzenlemesi uyarınca,  her yıl fındık pazarlama dönemi başlangıcı öncesinde fındığa ilişkin mevcut ve muhtemel pazar gelişmelerini ele almak üzere, AB, ilgili üretici örgütleri ile ülkemiz kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenli olarak danışma toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu yıl söz konusu toplantı 26 Ekim 2018 tarihinde Fransa’nın Agen kentinde Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Türk tarafından; Bakanlığımız başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsülleri Ofisi ile İstanbul ve Karadeniz Fındık İhracatçı Birlikleri temsilcileri, AB tarafından ise; Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Fransa, İtalya ve İspanya üretici örgütü temsilcileri katılım sağlamıştır.
Toplantıda, genel olarak 2017/2018 üretim sezonunun (üretim, tüketim, stok, fiyat, ihracat ve ithalat) değerlendirmesi, 2018/2019 üretim sezonuna ilişkin beklentiler ve diğer idari konular ele alınmıştır. Toplantıda AB genel sunumu ile Fransa, İtalya, İspanya ve ülkemizin ülke sunumları gerçekleştirilmiştir.