KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA’DA KOOPERATİFÇİLİK ETKİNLİKLERİ

Kadınların iş yaşamında daha etkin ve verimli bir şekilde yer almalarını sağlayan kadın kooperatifleri sayısı ülkemizde giderek artmaktadır. Çoğunlukla kadınların ortak olduğu bu kooperatifler sayesinde ev eksenli çalışan kadınlarımız iş yaşamına girmekte ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Adana Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2017 tarihinde Adana Sanayi Odasında düzenlenen "Kadın Girişimcilere Yönelik Kooperatifçilik Programı” başlıklı toplantıda Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın 3.7 no’lu “Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin attırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.” hedefine yönelik olarak kadın kooperatifleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, Adana Vali Yardımcısı Mehmet SEYMAN ve Adana ilindeki kadın girişimcilerin katıldığı toplantıda Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper BOZKURT tarafından Adanalı kadın girişimcileri kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek için ülkemizdeki ve dünyadaki güncel kooperatifçilik gelişmelerini aktarılmıştır. Ardından Bakanlık Uzman Yardımcısı Duygu BİNİCİ tarafından gerçekleştirilen sunumda kadın girişimcilere, kadın kooperatiflerinin fonksiyonları ve faaliyet konuları hakkında bilgi verilmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in uzmanları tarafından kurumlarının sağladığı teşvikler hakkında sunumlar yapmıştır.
Toplantının akabinde Adana ilinde kooperatif kurmak isteyen; kadın girişimciler ve turunçgil üreticileriyle bir araya gelinmiştir. Toplantılarda girişimcilerin kooperatifler mevzuatı hakkında tereddüt ettikleri soruları yanıtlanmıştır.