Adana’da Kooperatifçilik Girişimciliği Eğitimi Verildi

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda yer alan “2.2- Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KGEP) çalışması yapılarak uygulamaya konması” ve 3.7. numaralı “ Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” eylemleri kapsamında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciği, Adana TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Adana Ticaret Borsası işbirliği ve katkılarıyla 21-23 Ekim 2014 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen eğitime, Adana’da yer alan kadın girişimciler, mevcut kooperatifçiler ve kooperatifçi adayları katılım sağlamıştır.
 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitim programının açılışında, Adana Vali Yardımcısı Sn. Azmi YEŞİL, Adana BTÜ Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU,  Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arif Sami SEYMENOĞLU, Adana TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sn. Esra ÖZDEN, Adana Sanayi Odası Başkanı Sn. Zeki KIVANÇ, Adana Ticaret Odası Başkanı Sn. Atilla MENEVŞE, Adana Ticaret Borsası Başkanı Sn. Muammer Çalışkan, Adana Ticaret İl Müdürü Adnan EKİZ ve DGRV Türkiye Koordinatörü Sn. İfakat GÜRKAN yer almıştır.

Adana’nın kooperatifçilik açısından potansiyel bir şehir olduğunun ve özellikle kadın girişimciler aracılığıyla örnek kooperatifler kurulabileceğinin vurgulandığı eğitimlerde katılımcılara DGRV Eğitmenleri tarafından “Kooperatifçilik”, “Üretim ve Pazarlama” ile “Girişimcilik” dersleri verilmiştir. Üç gün süren eğitimlerin sonucunda 80 girişimci adayına “Kooperatif Girişimciliği Eğitimi Katılım Belgesi” verilmiştir.