Ankara Ticaret Odası (ATO) Ev Sahipliğinde “Yerli Üretimde Kooperatif Modeli ve Devlet Destekleri” Toplantısı Gerçekleştirildi

9 Ekim’de Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde “Yerli Üretimde Kooperatif Modeli ve Devlet Destekleri” başlıklı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya kooperatif modelini anlatmak ve ATO üyelerini bilgilendirmek üzere Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper BOZKURT ile Ticaret Uzmanları Zehra ARSLAN UYSAL ve Ebru SEZGİN katıldı. Toplantıda ATO bünyesinde kurulan “Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Komisyonu” ile “Yerli ve Milli Üretim Özel İhtisas Komisyonu” üyeleri kooperatif model üzerinde fikirlerini beyan ettiler ve kaynak sıkıntısının kurulacak olan kooperatif eliyle aşılabileceğini belirttiler. Ayrıca; Ankara’da Türkiye’ye örnek olabilecek bir başarı hikayesinin, kuracakları kooperatif ile yazılabileceğini de ifade ettiler.