KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakan Tüfenkci:"Kooperatifçiler, var olan teşviklerin içinde yer almak istiyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi konusunda vergisel avantajların sağlanması gerektiğini söyledi

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi konusunda vergisel avantajların sağlanması gerektiğini söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Uluslararası Kooperatifler Günü" dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kooperatifçilik faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik yönden önemini sürdürdüğünü ifade etti.

Kooperatiflerin, uluslararası düzeyde ticari hayatta başarılı girişim örnekleri olduğuna işaret eden Tüfenkci, bunların, ekonomik krizlerden diğer sermaye şirketlerine göre daha az etkilendiğini, ekonomide yeni yapılanmaların önünü açarak toplumsal faydayı en üst düzeye taşıdıklarını dile getirdi.

Tüfenkci, dünyanın en büyük 300 kooperatifinin cirosunun 2,5 trilyon doları aştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik büyüklük, pek çok ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla rakamından fazladır. Günümüzde dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin ortak olduğu 750 binden fazla kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatifler aracılığıyla 250 milyondan fazla insana istihdam sağlanmaktadır. Ülkemizde bugün 53 bini aşan sayılarıyla kooperatifler, 37 farklı türde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 7,5 milyon insanımızın ortak olduğu bu kooperatifler arasında, yıllardır Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasına giren kuruluşlar var. İstanbul Sanayi Odasının listesinde yer alan kooperatiflerimizin 2016 yılındaki başarıları kayda değerdir. Pankobirlik iştiraki Konya Şeker Şirketi 31. sırada, Trakyabirlik 114. Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ 203. Marmarabirlik ise 347. sırada yer almaktadır."

"Tarım satış kooperatifleri ihracatta öncü rol üstleniyor"

Faaliyet konusu ürünlerde ihracat şampiyonu olan, bölgesinde önemli istihdam sağlayan birçok başarılı kooperatifin bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, istihdama ve sürdürülebilir üretime destek veren tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin de ihracatta öncü rol üstlendiğini dile getirdi.

Tüfenkci, Marmarabirlik'in zeytin ihracatında yüzde 17’lik payla sektör lideri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Tari̇ş Üzüm Bi̇rli̇ği̇ yüzde 10’luk payla kuru üzüm ihracatında lider konumunu sürdürmekte, Tari̇ş Zeyti̇nyağı Bi̇rli̇ği̇ ise zeytinyağı alanında birincilik ödülleri kazanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişiminde en önemli yapılardan biri, Türki̇ye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi̇ ve Kefalet Kooperati̇fleri̇ Bi̇rli̇kleri̇ Merkez Bi̇rli̇ği̇dir. Birlik çatısı altında ülkemizin 81 ilinde kurduğumuz bine yakın kredi kefalet kooperatifi yer almaktadır. 2002 yılından bugüne kadar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 1,5 milyon esnaf ve sanatkar, 67 milyar lira faiz indirimli kredilerden faydalanmıştır." 

Tüfenkci, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, 3 binden fazla kişiye istihdam sağladığını, bünyesindeki bin 625 kooperatif aracılığıyla 2016’da kredi kullanan ortak sayısının 422 bini geçtiğini, kredi hacminin ise 6,7 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

Tüfenkci, 2012 yılında yürürlüğe giren "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nın 2016 sonuna kadar başarılı şekilde uygulandığını, tüm paydaşların katılımıyla yeni "Türki̇ye Kooperati̇fçi̇li̇k Strateji̇si̇ ve Eylem Planı"nın hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, ülke kooperatifçiliğinin 2023 hedeflerine katkısını artırmayı, kooperatifleri daha rekabet edebilir ve sürdürülebilir işletmeler haline getirmeyi, milli kaynaklarla yerel kalkınmayı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Tüfenkci, kooperatiflerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın istişare içinde gelecek planlamaları yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerimizde, ortak içi ve ortak dışı işlem ayrımını netleştirerek, ortak içi işlemlerin vergiden muaf tutulması hakkındaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Maliye Bakanlığımızın çalıştığı Gelir Vergisi Kanunu içinde bir maddeyle bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Kooperatiflerin demirbaşında ya da atıl vaziyette duran taşınmazlar üzerinde yapılan işlemlerin ortak dışı işlemler sayılarak gelir vergisi muafiyetinden yararlandırılmaması noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz. Kooperatiflerin ortak dışı işlem olarak yaptıkları başka üretimlerin ayrı vergi numarası altında toplanarak, kendi gelir vergisi istisna ve muafiyetlerinden faydalanmalarını önleyecek düzenlemeleri ortadan kaldırmış olacağız."

 "Kooperatifçiler, var olan teşviklerin içinde yer almak istiyor"

Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi konusunda vergisel avantajların sağlanması gerektiğini belirterek, "Kooperatifçiler, ayrı bir teşvik istemiyor ama bir anonim şirkete verilen desteğin kendilerine de verilmesini istiyorlar. Var olan teşviklerin içinde yer almak istiyorlar. Örneğin, ihracatla uğraşan kooperatiflerimizin Turquality programından faydalanamadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kooperatiflerin başarısının yaygınlaşması ve toplumun bir bütün olarak kazanması amacıyla ortakların hak kaybını önleyecek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "Meclis yoğunluğu içinde fırsat bulursak 180 gün içinde ya da 2018 başlarında bu yasayı çıkartabiliriz. Eğitim, sağlık, karşılıklı sigorta, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm gibi alanlarda kooperatifçiliği ön plana çıkarabiliriz." diye konuştu.

Atık toplayıcılarının kooperatifleşmesi konusuna da değinen Tüfenkci, şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta çöp toplayan insanları görüyorsunuz. Bunların dezavantajlı gruplar olduğunu, korunmaya muhtaç olduğunu ve emeklerinin gerektiği kadar değerlendirilmediğini görüyoruz. Bu grupları bir kooperatif çatısı altında toplarsak, emeklerinin zayi olmaması, topladıkları ürünlerin değerinde para etmesi, daha ileri boyutta ise geri dönüşüm tesislerinin alacakları kredi ve sağlayacağımız imkanlarla bu kişiler tarafından kurulup işletilmesi onların dezavantajını ortadan kaldıracaktır. Bu yapılanma yeni yeni başlıyor. İki tane kurulmuş şimdiye kadar. Bu insanları bir araya getirmek kolay değil. Bunların yaygınlaştırılarak topluma örnek olmasını istiyoruz."

Yeni̇ Kooperati̇fler Kanunu Tasarısı Taslağı

Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla "Yeni Kooperatifler Kanunu Tasarısı Taslağı" hazırlanmasına yönelik çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade eden Tüfenkci, taslağı bu yıl içinde kooperatiflerin ve ilgili kurumların görüşlerine açacaklarını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin ülkede ve dünya genelinde tanıtılması için "2. Türkiye Kooperatifler Fuarı"nın da Türkiye Milli Kooperatifler Birliği öncülüğünde, ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların koordinasyonunda 7-10 Aralık’ta yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.
Bakan Tüfenkci'nin Ululslararası Kooperatifler Günü mesajına erişmek için tıklayınız