Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansında (COP 24) Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri anlatıldı.

2-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP 24) kapsamında ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla 10 Aralık 2018 tarihinde “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Gelişmeleri ve İklim Değişikliğine Etkileri” konulu panel düzenlenmiştir. Panelde ülkemizde 2012 yılından bu yana kooperatiflerin yenilebilir enerji sektöründe geliştirilmesi çalışmalarından ve faaliyete geçen örnekleri katılımcılarla paylaşılmış olup, yapılan görüşmelerle 11 Aralık 2018 tarihinde tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilen Talanoa Diyaloğu’na ülkemizde enerji kooperatifçiliğine yönelik yapılan çalışmalara ve UNDP ile ortaklaşa gerçekleştirilen Orman Köylerinde Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Projesine de yer verilmesi sağlanmıştır.