Enerji Kooperatifçiliğinin KKTC’de Geliştirilmesine Yönelik İlk Adım Atıldı

28 Aralık 2018 tarihinde Genel Müdürümüz Arif Sami SEYMENOĞLU başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü ile KKTC Yatırım Gerçekleştirme Ajansı temsilcilerine ülkemizde yenilenebilir enerji kooperatifleriyle ilgili olarak toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda KKTC'de yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin kuruluşuna yönelik yapılabilecekler hakkında genel değerlendirmeler yapılarak yol haritası belirlendi.