KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR’DE KADIN KOOPERATİFLERİ TOPLANTISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Nisan 2017 tarihinde Haller Gençlik Merkezinde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Deneyim Paylaşımı” başlıklı toplantıda Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın 3.7 no’lu “Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin attırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.” hedefine yönelik olarak kadın kooperatifleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Toplantının açılış konuşması Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BÜYÜKERŞEN tarafından gerçekleştirilmiştir. Ardından Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü adına Daire Başkanı Naide İNAN tarafından yapılan sunumda kadın girişimcilere, kadın kooperatiflerinin fonksiyonları, faaliyet konuları ve başarılı örnekleri hakkında bilgi verilmiştir.
Toplantıya kadın girişimciliği ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri temsilcileri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarında eğitim görmüş yaklaşık 200 kadın kursiyer katılmıştır. Kadın kooperatiflerinin kendi aralarında deneyimlerini paylaştığı toplantıda “Her Ev Bir Atölye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”nin tanıtımı da yapılmıştır.