Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

 

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “2.3- Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi” eylemi kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programına (KOOP-GEP) yönelik, talebi gün geçtikçe artan eğitim ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Üniversitelerimizle koordineli bir şekilde hareket etme ve işbirliği yapma yoluna gidilmesi düşünülmüştür.
Bu kapsamda; Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Kooperatifçilik Ana Bilim Dalı’nın bulunması ve hâlihazırda KOOP-GEP eğitim dokümanında yer alan müfredata uygun olarak Kooperatifçilik eğitimi verilmesi de gözetilerek, anılan Üniversite ile 29 Ağustos 2014 tarihinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
  • Bölgede yer alan kooperatiflerin yöneticilerine, ortaklarına ve çalışanlarına KOOP-GEP kapsamında eğitim verilmesi,
  • Üniversite’nin kooperatif türleriyle ilişkisi olan bölümlerinde okuyan/mezun öğrencilerinin de gene eğitimi Üniversite tarafından verilmek üzere KOOP-GEP programına dâhil edilmesi,
  • İşletme Bölümünde Kooperatifçilik dersini alarak başarıyla geçen öğrencilerin de ayrıca bir eğitime tabi tutulmadan direk kurs bitirme sınavına girerek Milli Eğitim Bakanlığınca verilen sertifikalara hak kazanmaları,
Gibi hususların yer verildiği Protokolü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın İsmail KALENDER ve Üniversite adına Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman BAYKAL imzalamış olup, imza töreninde Bakanlığımızı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU temsil etmiştir.

KOOP-GEP eğitimleriyle ilgili olarak detaylı bilgi ve belgeye Genel Müdürlüğümüz “http://koop.gtb.gov.tr” internet adresinin “Projeler” bölümünden ulaşabilinir.