KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İle Trakya Üniversitesi Arasında KOOP-GEP İşbirliği Protokolü İmzalandı

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda 2.3 numaralı “Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.” eylemi kapsamında; Bakanlığımız öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması ardından uygulamaya konulan “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP)”na yönelik talep gün geçtikçe artmaktadır. Kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesini amaçlayan bu eğitimlere ilişkin talebini karşılayabilmek amacıyla, 15/10/2014 tarihinde Trakya Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında kooperatifçilik eğitimine yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Arif Sami SEYMENOĞLU’nun ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK’ün yaptığı konuşmalar sonrasında imzalanan protokol kapsamında KOOP-GEP eğitimlerinin etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesi için işbirliği yapılması öngörülmüştür.

Protokol kapsamında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Örnek Ders Programı”na uygun şekilde hazırlanacak olan ve toplam kırk (40) ders saatinden oluşan eğitimler Trakya Üniversitesi tarafından verilecektir. Bu çerçevede:

  • Doğrudan veya ilgili Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla başvurusunu Üniversiteye ileten kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının ortaklarına, yönetim ya da denetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına yahut buralarda çalışmak isteyenlere,
  • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Programında “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik” dersini alan ve bu dersten başarılı olarak geçtiklerini transkriptleriyle belgeleyen öğrencilere,
  • “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik” dersi almayan, Trakya Üniversitesi’nin diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okumakta olan ya da mezun olmuş öğrencilere

KOOP-GEP eğitimleri verilecektir. Eğitimler ardından yapılacak sınav sonrasında başarılı olan katılımcılara ise Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika (Kurs Bitirme Belgesi) verilecektir.
Toplantıda ayrıca, Trakya Birlik Genel Müdürü Adnan TEKÇE’nin ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Tekirdağ Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim ÇOBANOĞLU tarafından kooperatifçilik eğitimleri konusunda birer konuşma yapılmış, Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Yakup ESEN tarafından ise 21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen KOOP-GEP eğitimlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

Çok sayıda kooperatifçinin katıldığı toplantıda, işbirliği protokolünü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın İsmail KALENDER ile Trakya Üniversitesi adına Üniversite Rektörü Sayın Prof. Dr. Yener YÖRÜK imzalamış olup, imza töreninde Bakanlığımızı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU temsil etmiştir.

KOOP-GEP eğitimleriyle ilgili olarak detaylı bilgi ve belgeye Genel Müdürlüğümüz “http://koop.gtb.gov.tr” internet adresinin “Projeler” bölümünden ulaşabilinir.