KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HATAY’DA KOOPERATİFÇİLİK PANELİ DÜZENLENDİ

Barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti Hatay’da 4 Mart 2017 tarihinde Kooperatifçilik Paneli düzenlendi. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından gerçekleştirilen panelde açılış konuşması yapmak üzere ilk sözü alan Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU ülkemizdeki ve dünyadaki güncel kooperatifçilik gelişmelerini aktardı. Kooperatifçilik potansiyeli yüksek yeni alanlar olan sigorta, enerji, üretim pazarlama, kadın girişimi üretim ve işletme gibi alanlarda Hatay ilinde kooperatif kurulmasını teşvik edici konuşmasıyla tüm salonda büyük ilgi uyandırdı.
Güçlü bir ekonominin anahtarının kooperatifler olduğunu belirten Hatay Vali Yardımcısı Erol ÖZKAN konuşmasında olumsuz kooperatifçilik algısının değiştirilmesi ve gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerdeki gibi kooperatif ortaklarının ülkemizde de artması ve başarılı çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ekrem Alper BOZKURT moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci bölümde ilk konuşmacı olan Gümrük ve Ticaret Uzmanı Müveddet ELMACI, aynı veya benzer risklere sahip kişilerin bir araya gelerek kurduğu sigorta kooperatifçiliği ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Son edinilen rakamlara göre 1.2 trilyon dolar prim geliri elde etmiş sigorta sektörünün küresel sermaye pazarının %27’sine sahip olduğu, toplamda 8.1 trilyon dolar gelir sağladığı, 1.1 milyon insana iş imkanı sunduğu, 960 milyon ortak/poliçe sahibine ulaşıldığı bilgisini katılımcılarla paylaştı ve Hatay’da sigorta kooperatiflerinin kurulmasını temenni etti.
İkinci sunumda Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Turna ÇELİK; enerji krizleri, yükselen enerji bağımlılığı ve küresel ısınmanın dünya genelinde pek çok ülkeyi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğini ve dünyadaki başarılı yenilenebilir enerji kooperatiflerini örneklerle birlikte katılımcılara aktardı. Ülkemizde yeni düzenlemelerle birlikte kooperatiflere kota beklemeksizin 1 MW’a kadar tüketimleri oranında güç tahsisi yapılabileceği, kota bekleme durumundaysa ortak sayısıyla bağlantılı olarak 5 MW’a kadar elektrik enerjisi üretilebileceği belirtildi. Rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olan ve uzun güneşlenme süresine sahip olan Hatay’ın yenilenebilir enerji kooperatifleri için oldukça uygun koşullara sahip olduğu ve bu özel konumunu fırsata çevirmenin tam zamanı olduğu vurgulandı.
Yıllardır birçok kooperatif tarafından başarıyla uygulanmakta olan, aracılık ve komisyonculuk sistemini ortadan kaldıran, hem üretici hem de tüketici için kazançlı bir yapı olan üretim ve pazarlama kooperatifçiliği sunumu Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Ferhat DAĞ tarafından gerçekleştirildi.
Son yıllarda ülkemizde oldukça önemli bir konu olan mültecilerin güncel sorunlarına çözüm üretmek ve faaliyetlerinin düzenlenmesinde birçok ülkede kooperatiflerin görevler üstlendiği bilgisi Yüksek Mühendis Dr. Hayati BAŞARAN tarafından paylaşıldı. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde de kooperatifleşmenin alternatif olabileceği önerildi.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), İŞKUR ve KOSGEB’in sunduğu teşviklerin anlatılmasıyla panel sona erdirildi.
Toplantının akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyetince mültecileri sosyal yaşama kavuşturmada kooperatifçiliğin rolü kapsamında Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ziyaretinde bulunuldu.