İlk 500 Listesindeki Kooperatifler

Kooperatifler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan kuruluşlardır. Ülkemizde de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olan kooperatifçilik, bugün 7 milyondan fazla insanımızın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başarmıştır. Bakanlığımız da kooperatifler aracılığı ile toplumun geniş kesimlerine önemli hizmetler sunmaktadır.
Geniş kesimleri bünyelerinde barındıran bir ortaklık modeli olması açısından  Kooperatiflerimizin Türkiye Ekonomisi açısında önemli başarılara imza atmaları ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmeleri ayrı bir önem taşımakta ve bizleri ayrıca sevindirmektedir.
Bakanlığımız görev alanı içeresindeki kooperatif türlerinden biri olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya geldiği, ürün arz zincirinde birbirlerini desteklediği ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlardır. Bu kooperatifler, üreticiyi üretim ve pazarlama sürecinde yalnız bırakmazken üretimin devamlılığını sağlamak konusunda da üretici için güven teşkil eder.  Bugün ülkemizde faal 13 tarım satış kooperatifleri birliği ve 306 tarım satış kooperatifi, Türkiye’nin 51 ilinde 325 bin civarında üretici ortağına hizmet götürerek önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.
Bu kooperatiflerimizden olan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik), İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 2017 yılında 113. sırada yer almayı başarmıştır.
Yine, bir başka kooperatif üretici kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) iştiraki Konya Şeker 43. sırada, Kayseri Şeker 99. sırada ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iştiraki Gübretaş 226. sırada, Tarım Kredi Yem Sanayi ise 153. sırada yer almayı başarmıştır.
İlk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almayı başaran kooperatiflerin de gösterdiği gibi geniş kesimleri bünyesinde barındıran kooperatifçiliğin; Türk Ekonomisi için çok önemli bir işletme modeli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
 
Tablo 1. Birliklerin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçindeki Sıralamaları
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TRAKYABİRLİK 65 76 76 77 77 129 126 114 113
MARMARABİRLİK 345 340 418 465 433 418 382 347  
PANKOBİRLİK
(KONYAŞEKER)
    49 44 39 40 37 31 43
PANKOBİRLİK
(KAYSERİŞEKER)
    105 135 101 97 101   99
GÜBRE T.A.Ş. 218 259 207 215 246 232 184 203 226
TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.               204 153