KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLK 500 SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE YER ALAN KOOPERATİFLER

Bakanlığımız kooperatifler aracılığı ile toplumun geniş kesimlerine önemli hizmetler sunmaktadır.  Bilindiği üzere, kooperatifler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan kuruluşlardır. Ülkemizde de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olan kooperatifçilik, bugün 7 milyondan fazla  insanımızın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başarmıştır. Kooperatiflerimizin, Türkiye Ekonomisi açısından önemli başarılara imza atmaları ve “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içinde yer alabilmeleri ayrı bir önem taşımaktadır.
Geniş kesimleri bünyelerinde barındıran bir ortaklık modeli olması açısından  kooperatiflerimizin her geçen gün yeni bir başarıya imza atması bizleri ayrıca sevindirmektedir.
            Bakanlığımız görev alanı içeresindeki kooperatif türlerinden biri olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya geldiği, ürün arz zincirinde birbirlerini desteklediği ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlardır. Bu kooperatifler, üreticiyi üretim ve pazarlama sürecinde yalnız bırakmazken üretimin devamlılığını sağlamak konusunda da üretici için güven teşkil eder.  Bugün ülkemizde faal 13 tarım satış kooperatifleri birliği, 305 kooperatifi ile Türkiye’nin 51 ilinde 325 bin civarında üretici ortağına hizmet götürerek önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.
Bu kooperatiflerimizden, İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Trakyabirlik 114. sırada, Marmarabirlik ise 347. sırada yer almayı başarmıştır.  
            Birliklerimizden bazılarının ülkemizin İSO-500 büyük sanayi kuruluşu listesine  girebilmesi, piyasa etkinliklerinin ciddi oranlara ulaşması ve bu kuruluşların ülkemiz ihracat şampiyonları içinde yer alabilmesi kayda değer gelişmelerdir.
Bir başka kooperatif üretici kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) iştiraki Konya Şeker 31. sırada ve Türkiye Tarım Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki Gübre T.A.Ş. ise 203. sırada yer almayı başarmıştır.
İlk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almayı başaran kooperatiflerin de gösterdiği gibi geniş kesimleri bünyesinde barındıran kooperatifçiliğin; Türk Ekonomisi için çok önemli bir işletme modeli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
 
Tablo 1. Birliklerin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçindeki Sıralamaları

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRAKYABİRLİK 101 65 76 76 77 77 129 126 114
MARMARABİRLİK 401 345 340 418 465 433 418 382 347
PANKOBİRLİK İşt.
(KONYAŞEKER A.Ş.)
      49 44 39 40 37 31
PANKOBİRLİK İşt.
(KAYSERİŞEKER A.Ş.)
      105 135 101 97 101  
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği İşt.
GÜBRE T.A.Ş.
147 218 259 207 215 246 232 184 203