KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

29 Kasım 2018 tarihinde yapılan "2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı" sonrasında çalıştay sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanıldı.
Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt’un açılışını gerçekleştirdiği toplantıda, 2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ekseinde çalıştayda elde edilen sonuç ve öneriler değerlendirildi.