Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş Ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş Ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı Gerçekleştirildi.
 
2016 yılında Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanmasına müteakiben çalışmalarına başlanılan Yeni Kooperatifçilik Stratejisi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından sektörün öncüleri ve belge paydaşları ile TOBB Sosyal Tesislerinde bir çalıştay düzenlendi.

Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu’nun konuşmaları ile başlayan çalıştay; Tire Süt Kooperatifi’nin başarı hikayesi ve akademisyenlerin paneli ile devam etti. Panelde Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Prof. Dr. Nevzat Aypek, Dr. Bengü Everest ve Berivan Eliş Türkmen; kooperatifçilik sorunları, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine sunumlar yaptı.

Çalıştayın ikinci bölümünde 2019-2023 Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili belirlenen hedefler Kuruluş Ve İşleyiş Süreçlerini Kolaylaştırılması/Sağlıklı Veri Toplanması, İç ve Dış Denetimin Geliştirilmesi, Kooperatiflerin Finansmana Erişimini Kolaylaştırılması, Yasal Altyapının Güncelleştirilmesi, Kooperatifçiliğin Etkin Tanıtımı Ve İmajının Güçlendirilmesi ve Profesyonel Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi başlıkları altında masalarda taraflarca tartışıldı.