KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ ORTAKLARININ BORÇLARINA YENİDEN YAPILANMA MÜJDESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ, kredi kefalet kooperatiflerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağını bir basın toplantısıyla kooperatifçilere müjdeledi.
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinin borçlarının yapılandırılmasının ilan edildiği basın toplantısına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir AKGÜL, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlikleri Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli toplantıda “Şu andan itibaren 31 Nisan 2014 itibariyle esnafın esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerine ödenmemiş 460 milyon liralık ana para borcunun, müracaat tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda faizinin tamamı silinecek” dedi.
Ayrıca Bakan Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatifler aracılığı ile ülkemizin çok geniş kesimlerine önemli hizmetler sunuyoruz. Bu anlamda, kooperatifçilik, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan bir ortaklık türüdür.
Dayanışma ve topluma hizmet etme anlayışının etrafında teşekkül eden kooperatifler, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir fonksiyon icra ederler.
Bildiğiniz gibi son Torba Kanunla birlikte, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok önemli bir düzenleme yaptık. Kamuya olan borçları yeniden yapılandıran bu düzenlemeye, vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiklerini görüyoruz.
Yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da; kooperatif takibindeki borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir beklenti oluşmuştur.
Şu anda 91 bin kooperatif ortağının borcunu vadesinde Halkbank'a ödeyememesi söz konusu. Bu kardeşlerimizin bu borcu ödemesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 91 bin esnafımızın kredi kefalet kooperatiflerine 461 milyon liralık ana para borcuna karşılık, 400 milyon liralık bir gecikme borcu bulunmaktadır. Sonuç itibariyle, gecikme faiziyle birlikte 860 milyon liralık bir borçtan, ilgili 221 bin kişiden bahsediyoruz.
Torba Yasa ile kamu alacaklarında yapılandırma gündeme gelince, benzer bir modelin bu borçlar için de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda TESKOMB yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Sonuçta, 91 bin esnafı ilgilendiren 860 milyon liralık bu borcun faizine tekabül eden 400 milyon liralık kısmının tamamen silinmesi ve geri kalan kısmının ödenmesi kararlaştırıldı. Şu andan itibaren, 31 Nisan 2014 tarihi itibariyle esnafın kefalet kooperatiflerine ödenmemiş 460 milyon liralık ana para borcunu, müracaat tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda faizin tamamı silinecek. Tüm esnaf ve sanatkâr kardeşlerimize hayırlı olsun. Esnaf ve sanatkârlarımız açısından bugünden itibaren yeni bir sayfa açılmış olacak." diye belirtti.
Canikli, söz konusu borcun kamu alacağı olmadığının özellikle altını çizerek ifade, "Bu, TESKOMB'un doğrudan ortaklarından alacağıdır" dedi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin Konuşma Metni için tıklayınız