KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mamak Belediyesi’nin Yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Kadın Girişimcilere Kooperatifçilik Eğitimi Verildi

Mamak Belediyesi’nin IPA IV Mali Yardım Desteği kapsamında İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında 14 Eylül 2017 tarihinde Mamak Kültür Merkezi’nde 60 kadın girişimciye, Daire Başkanı Naide İNAN tarafından kooperatifçilik eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezi’nden dikiş dikme kursu alan kadın girişimciler, diğer alanlarda çeşitli eğitimler almaya devam etmektedir.

Kadınlara verilen eğitim programına “Kooperatifçilik” konusu da dâhil edilerek, eğitimler sonunda ticari faaliyete başlayacak olan kadın girişimcilerin, kurulacak bir kooperatif çatısı altında ticari hayata atılmaları öngörülmektedir.
Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüzün Kadın Kooperatiflerini ve kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılmalarını teşvik etme amacı ile hazırlanan proje kapsamında eğitim almakta olan 60 girişimci kadına, kooperatifçilik ve kadın kooperatifleriyle ilgili eğitim verilmiştir.