Pamuk Birlikleri İle İstişare Toplantısı Yapıldı

Ana iştigal konusu pamuk olan; Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ PAMUK), Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) ile Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürleri, Genel Müdürlüğümüzde yapılan bir toplantıda bir araya gelmişlerdir.

İlgili Birliklerin talebi üzerine gerçekleşen toplantı, Genel Müdürümüz Arif Sami SEYMENOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, pamuk ürününün üretimi ve ticaretindeki sorunlar ve bu sorunların çözümü noktasında Bakanlığımızca yapılabilecekler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilebilecek girişimler hakkında istişarelerde bulunulmuştur.  Ayrıca, yeni anasözleşmelerin uygulanması aşamasında Birliklerce gelinen son durum değerlendirilmiş olup bu konuda Bakanlığımızca ve Birliklerce atılması planlanan adımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.