Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Sonbahar Seferini Tamamladı

 
1 Ekim 2018 günü Ankara'dan yola çıkan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni sırasıyla Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Konya illerini ziyaret ederek sonbahar seferini tamamladı. Bilgilendirme toplantıları, ilham veren söyleşileri, kodlama atölyeleri ve alanında bir ilk olan hackatonlar ile uğradığı şehirlerde sosyal kooperatifçilik alanında farkındalığı artırdı. Ayrıca şenlikler, üniversitelerde çalıştaylar ve paneller düzendi. Özellikle  alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçirerek kendi prejelerine yol gösterici bir başlangıç oldu.


Sosyal Kooperatifçilik
Türkiye'de, engelli, hasta ve yaşlılara yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin yanında bu alanda hizmet veren pek çok özel kuruluşla birlikte dezavantajlı grupların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerindeki bölgesel farklılıklar, kadınların işgücüne katılımının düşük olması gibi sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynaması öngörülmektedir.
Ülkemizde, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturulmaktadır. Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli görülen değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlanması planlanmaktadır. Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda, kadınların işgücünü katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanması amaçlanmaktadır. Bakım hizmetleri ve eğitim sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacaktır.


Tren seferi süresince ilgili kooperatif  temsilcileri çeşitli açıklamalarda bulundu.

“Türkiyedeki sosyal kooperatiflrin hikayesi ilham verici. Bu dünyanın dört bir yanındaki topluluklara dokunan bir modelin genç bir yorumu. Sosyal kooperatif modeli insanları ve katılımcılarını  sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için biraraya getiriyor. Tecrit ve yalnızlıkla başa çıkmak ya da engelli insanlara istihdam sağlamak için bu modeli öneriyoruz. İlham verici bir hareket. Ben Türkiye’deki gelişmekte olan kooperatiflerden ilham alıyorum.”
Ed Mayo / Cooperatives Europe Yönetim Kurulu Üyesi


“Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, İhtiyaç Haritası ve Habitat Derneği olarak ve birçok ortakla beraber Sosyal Kooperatifçilik Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi başladığında bizim için çok değerliydi; çünkü biz sosyal kooperatifçiliğin Türkiye’de öncü bir model olması gerektiğini ve sosyal kooperatifçiliğin birçok alana çözüm noktası olduğunu düşünüyoruz.”
Hüseyin Üçpınar / Habitat Derneği Gönüllü Yönetimi ve Operasyon Direktörü


“Sosyal kooperatifler toplumsal sorunların çözümünde ticari olmayan ama bir maddi döngüyü de sağlayan önemli araçlardır. Kar odaklı olmayan sosyal kooperatifler sorun çözme ve istihdamın artırılması, nitelikli iş gücünün sağlanması gibi konularda görev yaparlar. Sosyal kooperatif treninde de diğer kooperatiflerle beraber seyahat etmek gerçekten çok keyifli. Bu seyahattan öğrendiklerimizle Türkiye’de yeni sosyal gelişim modellerinin oluşmasına katkıda bulunabiliriz.”
Mehmet Kuzu / Genç İşi Kooperatif Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi