Tarım Satış Kooperatifi ve Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarınınn Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı

Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Tebliğe erişmek için tıklayınız
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde Bakanlık Makamının  Onayı ile yapılan değişikliklere erişmek için tıklayınız
Tarım Satış Kooperatifleri  Örnek Anasözleşmesinde Bakanlık Makamının  Onayı ile yapılan değişikliklere erişmek için tıklayınız