Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yeni Mevzuata Uyumu Eğitim Projesi Başladı

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin,  4572 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile yeni Anasözleşmelerin yayımlanmasıyla başlayan yeni döneme hazırlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce “Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yeni Mevzuata Uyumu Eğitim Projesi” (BİRGEP 2) projesi başlatılmıştır.

Bu proje kapsamında, kooperatif ve birliklerin bu dönemde karşılaşacakları sorunları ve mevzuat uygulamalarında yaşanacak aksaklıkların gerçekleştirilecek eğitimle ve hazırlanacak dokümanlarla en az düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.  

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (ÇUKOBİRLİK) 23-24 Ekim tarihlerinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce, Çukobirlik yöneticileri, genel müdürü ve müdürleri ile bağlı kooperatif müdürlerine kooperatifçilik ve genel müdürlüğümüzün çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra yeni mevzuat ile getirilen yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
İnteraktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde yeni döneme ilişkin sorular cevaplandırılmış olup eğitim katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilmiştir.