Türk Kooperatifleri İle Çin Kooperatifleri Bir Araya Geldi

Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (ACFSMC)’nu temsilen Başkan Yardımcısı Mr. Yang Rui’nin başkanlığında Mr Lu Fangxiao, Mr Cong Shan, Ms. Liu Ting, Mr. Huang Changwei ve Ms. Wang Man’dan oluşan 6 kişilik bir heyet 15-18 Eylül 2018 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.
Heyetin ziyaretinin amacı, ülkemizde tarımsal üretim faaliyeti ile iştigal eden kooperatiflerden satın alabilecekleri ürünler hakkında bilgi sahibi olmak, Pekin’de sanal olarak düzenlenen kooperatif ürünleri sergisinde Türk ürünlerinin yer alması hususunu görüşmek ve ülkemizdeki kooperatif kuruluşları yakından tanımak olarak belirlenmiştir.
Söz konusu ziyaret kapsamında, Bakanlığımız ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği koordinasyonunda 17 Eylül 2018’de Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiş olup ülkemizde tarımsal alanda faaliyet gösteren, ihracata konu olan tarımsal ürünler (fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru incir, gül ürünleri ve bazı işlenmiş gıda ürünleri gibi) ile iştigal eden ve etkili markalara sahip olan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri Marmarabirlik, Trakyabirlik, Tariş Zeytinyağı, Tariş Üzüm, Tariş İncir, Gülbirlik, Fiskobirlik ile Pankobirlik, Tarım Kredi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Köy-Koop gibi kuruluşlar toplantıda hazır bulunmuşlardır.
Gerçekleştirilen toplantıda, Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Sayın Muammer NİKSARLI, ACFSMC Başkan Yardımcısı Sayın Yang Rui ve Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir.
Toplantıya katılan birliklerce kurumlarını ve ürünlerini tanıtan kısa sunumlar yapılmış ve ikinci bölümde görüşme masalarında ürünler üzerinde istişareler yapılmıştır. Diğer taraftan, Pekin’de sanal olarak düzenlenen kooperatif ürünleri sergisinde Türk Kooperatiflerine ait ürünlerin de yer alması hususu görüşülmüş ve böylece Türk kooperatiflerince üretilen ürünlerin Çin’de daha geniş kitlelere tanıtılmasının önü açılmıştır.
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (ACFSMC) arasında 2014 yılında iyi niyet protokolü imzalanmıştı. 20 bin 592 kooperatif işletmesi olan, 3,4 milyon kişiye istihdam sağlayan ve yaklaşık 700 milyar dolar cirosu bulunan Federasyonun, Çin’de kamu sektöründen sonra ikinci büyüklükte iş hacmine sahip olduğu bilinmektedir.
Taraflar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesi ve ülke ihracatımızın artması beklenmektedir. İki ülke kooperatifleri arasında kurulacak iş bağlantıları sayesinde kooperatifler ülkemizin 2023 ihracat hedefine de katkı sağlayacaktır.