KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye, KKTC Esnafına TESKOMB Kefaleti ile Halkbank Kaynaklarından 100 Bin TL'ye Kadar Kredi İmkanı Sağlayacak

19/09/2016 tarihli ve 2016/9216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Hükümet adına imza atmak üzere verilen yetkiye dayanılarak Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında 17/08/2016 tarihinde “Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunda Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır. Söz konusu Mutabakat Zaptı, Bakanlar Kurulunun 17/10/2016 tarih, 2016/9400 sayılı Kararı’nın Eki olarak 15 Kasım 2016 tarih, 29889 sayılı Resmi Gazete’de “Milletlerarası Andlaşmalar” başlığı altında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda, Bakanlığımız koordinasyonunda, KKTC’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların kurduğu sınırlı sorumlu, değişir ortaklı ve değişir sermayeli “Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Limited” ile TESKOMB arasında bu yönde işbirliği çalışmaları başlamıştır.
Bu çerçevede, KKTC’ndeki kooperatif anasözleşmesi ülkemizdeki ESKKK Örnek Anasözleşmesi gözetilerek mevzuat uyumlaştırılmasına yönelik işlemler tamamlanmış olup, son olarak 16-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ta çalışmaları değerlendirilme toplantısı yapılmış, toplantıya KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat ATUN,  TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdülkadir AKGÜL, Bakanlığımızı temsilen genel Müdürümüz Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU ve Halkbank’ı temsilen Daire Başkanı Sayın Ahmet ERDOĞAN katılım sağlamıştır.
Toplantı neticesinde, Halkbankası tarafından yürütülecek finansman programı kapsamında cirosu 1 milyon TL'nin altında olan esnaf ve sanatkâra yüzde 5 faizle 100 bin TL'ye kadar kredi alma imkânı verileceği kararlaştırılmış, konu bir basın toplantısı ile KKTC kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.
Kıbrıs genelinde faaliyette bulunan 30 bin civarında esnaf ve sanatkâr olduğundan, kullandırılacak faiz indirimli kredilerin, Kıbrıs ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.