Ulucanlar Sanat Sokağında Kadın Kooperatifleri Eğitimi Verildi

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda yer alan 3.7. numaralı “ Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” eylemi kapsamında 3 Eylül 2014 tarihinde, Ulucanlar Sanat Sokağında yer alan atölyelerde çeşitli sanat eserleri üreten kadın sanatçılarımıza Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kooperatifçilik eğitimi verilmiştir.

Yaklaşık 40 kadın sanatçının katıldığı eğitimde, genel olarak kooperatifçiliğin önemi, avantajları, sağladığı imkânlar ve kooperatif kurma aşamasında atılması gereken adımlar anlatılmıştır. Sanatçının halka, halkın da sanata ulaşabilmesi açısından kooperatiflerin çok önemli bir köprü oluşturacağı; bu nedenle kadın sanatçılarımızın önderliğinde bir sanat kooperatifi kurulmasının önemi vurgulanmıştır.