KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ ÜYELERİNE (NATIONAL VOLUNTEER COMMITTEE) SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bir sosyal kooperatif oluşumu olan İNOGAR OFFICIAL’da gerçekleşen Ulusal Gönüllülük Komitesi 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Müdürlüğümüzce sosyal kooperatifçilik anlatıldı ve komite daimi sekreteri olan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri koordinasyonunda sosyal kooperatif oluşumuna ilişkin adımlar değerlendirildi.
Ulusal Gönüllülük Komitesi üyeleri; Türkiye Ulusal Ajansı (AB EGM), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Bilim Kahramanları Derneği (BKD), Care Move Act (C@RMA), Gençtur, Gençlik Servisleri Merkezi (GSM), Habitat Derneği, Uluslararası Mavi Hilal (IBC), İhtiyaç Haritası, International Labour Assocation (ILA), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV),  Kistik Fibrozis Derneği (KİFDER), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Özel Olimpiyatlar Türkiye (ÖOT), Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSD), Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM),  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tema Vakfı, KSS Türkiye (TKSSD), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Deniz Temiz Derneği / Turmepa, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve The United Nations Volunteers şeklindedir.
Gönüllü olarak faaliyet gösteren bu aktörlerin, sosyal kooperatif çatısı altında örgütlenmesi temennisiyle toplantı sona erdi.