KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI KATILIMLI 1. TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Biyoetik Derneği’nin “Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması” başlıklı projesi kapsamında 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde uluslararası katılımlı 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi düzenlenmiştir.
Başkanlığını Prof Dr. Cemal TALUĞ’un yaptığı Kongre’nin açılış panelinde Ioanna KUÇURADİ (Türkiye Felsefe Kurumu), Paul B. THOMPSON (Michigan State University) ve Hilal ELVER (BM Gıda Hakkı Özel Raportörü-University of California Santa Barbara) konuşma yapmışlardır.
Gıda güvenliği, temiz üretim, organik tarım, sürdürülebilir tarım, pazarlama etiği gibi çok çeşitli konularda tebliğ sunan konuşmacılar tarımın ve gıda sisteminin güvenilir bir şekilde ele alınması kadar üretim ve tüketim süreçleri ile bunların doğal kaynaklarla olan ilişkisini de tartışmışlardır.