Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanlığını Yürüten Müsteşar Yardımcısı Neşet Akkoç, Tunus Ziyaretleri Kapsamında Tunus Tarım Bakanı ve Tunus Gümrük İdaresi Başkanı ile Görüşmeler Yaptı

Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK)’nin kurucu anlaşması olan “Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması”nın 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, yeni anlaşma taslağının hazırlanması amacıyla UZK tarafından Yeni Anlaşma Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu 30 Mayıs 2013, 13 Ağustos 2013, 25-26 Kasım 2013, 18-20 Mart 2014 2-5 Haziran 2014 tarihlerinde beş toplantı gerçekleştirmiştir. Üye ülkelerin konumlarını muhafaza etmeleri ve AB Delegasyonunun demokratik olmayan taleplerinde ısrar etmesi sonucu herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır.
Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanlığını üstlenen Türkiye yılsonundan önce taslak bir anlaşma metni oluşturulması amacıyla insiyatif üstlenerek üye ülkeler nezdinde ikili görüşmeler başlatmıştır.
Bu kapsamda ilk ziyaret 18-20 Ağustos 2014 tarihlerinde AB’den sonra en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi olan Tunus’a gerçekleştirilmiştir.
Tunus Ulusal Yağ Ofisi Ziyareti
Uluslararası Zeytin Konseyi nezdinde Tunus Delegasyon başkanlığını Tunus Ulusal Yağ Ofisi Genel Müdürü yürütmektedir. Bu kapsamda,  Genel Müdür M. Mohamed BEN MOHAMED başkanlığında  Tunus Ulusal Yağ Ofisi, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tunus Heyeti, UZK bünyesinde sürdürülen yeni anlaşma çalışmalarının kendilerini tatmin etmediğini ve Türkiye’nin başkanlığı döneminde taslak bir metnin UNCTAD’a sunulmasının kendileri için önemli olduğunu, teknik işbirliği ve tanıtım faaliyetlerinin sınırlandırılmadan sürdürülmesi geerktiğini belirtmiştir.
UZK Başkanı AKKOÇ, kardeş ülke Tunus’un görüş ve önerilerinin önemli olduğunu, kendi başkanlığı döneminde adil, objektif ve herhangi bir ülkenin baskın hâkimiyeti olmadan işleyecek bir uluslararası örgüt için çaba ve diplomatik girişimlerinin devam edeceğini ifade etmiştir. Çalışma toplantısı kapsamında yeni anlaşmanın önemli noktaları üzerinde müzakerelerde bulunulmuştur.
Tunus Tarım Bakanı Ziyareti
Tunus Tarim Bakanı Sn. Lassaad LACHAAL, Türkiye olarak ziyaretimizden memnuniyet duyduğunu, kendileri için zeytin üretiminin önemli olduğunu ve zeytinyağının ihracatlarında önemli bir kalem olduğunu belirtmiştir. Türk Hükümeti tarafından yapılan 434 araç hibesinin Türkiye’nin kendilerine olan desteğinin önemli bir işareti olduğunu ve bundan dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden Sn. LACHAAL, konuşmasına Uluslararası Zeytin Konseyi bünyesinde Tunus’un daha etkin temsil edilmesini arzu ettiklerini ve bu konuda her türlü işbirliğine açık oldukları şeklinde devam etmiştir.
UZK Başkanı AKKOÇ, Tunus’ta kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini ve bu yönüyle bu bu tür görüşmeler konusunda geç kalındığını düşündüğünü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda hızlı bir şekilde artarak 1,3 milyar Dolar tutara ulaştığını belirterek, Uluslararası Zeytin Konseyi bünyesinde Tunus ile Türkiye’nin çıkarlarının ortak olduğu ve bu kapsamda ortak çalışmaların artırılmasının yararlı olacağını vurgulamıştır. Sn. AKKOÇ, Türk Hükümeti’nin Tunus’a önemli tutarda hibe yardımı yaptığını ve yeni yapılacak destekler kapsamında Tunus zeytin üreticisi çiftçiler için makine ve alet ekipman desteğinin sağlanabileceğini, ayrıca, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinin kendi aralarında işbirliği sağlamasının yararlı ve önemli olduğunu ifade etmiştir.
Tunus Gümrük İdaresi Başkanı Ziyareti
Ziyarette coğrafi durum, terör tehdidi, komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılı süreçler yönleriyle Tunus ve Türkiye’nin benzerlik gösterdiği, Türkiye’nin kaçakçılık, gümrük süreçlerinin hızlandırılması, risk-analize dayalı gümrük denetimleri konularında önemli tecrübe ve bilgiye sahip olduğu ve Türkiye -Tunus Gümrük İdareleri arasında 02.12.2010 tarihinde Gümrük alanında Karşılıklı İdari yardım ve İşbirliği Anlaşması imzalandığı Sn. AKKOÇ tarafından belirtilmiştir. Sn. AKKOÇ ayrıca Tunus Gümrük İdaresi Başkanı ve heyetini Kasım ayı sonrasında ülkemize davette bulunmuştur.   
Tunus Gümrük İdaresi Başkanı; Libya’da yaşanan terör ve siyasi boşluk nedeniyle Libya sınırında sorunlar yaşadıklarını, benzer şekilde İtalya’ya yönelik insan ticareti ve kaçakçılık konusunda personelin yeterli donanıma sahip olmadığı, ayrıca, gümrüklerde bulunan ekipmanın demode olması nedeniyle istedikleri şekilde kontrol yapamadıklarını belirtmiştir. Gümrük Başkanı Türkiye’nin davetinden memnuniyet duyduğunu ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etmiştir.