KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UZK 105’inci OTURUMU ROMA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

              Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) Üyeler Konseyi 105’inci Olağan Oturumu Genel Kurulu ve Komite Toplantıları 23 – 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İtalyan Makamlarının daveti üzerine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Roma’da bulunan merkezinde gerçekleştirilmiştir. Oturuma Ülkemiz Delegasyonu adına Müsteşar Yardımcısı Sezai UÇARMAK, Daire Başkanı Seçkin CENKIŞ ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Yunus Emre KARAN katılım sağlamıştır. Oturum kapsamında İdari ve Mali İşler, Ekonomi ve Tanıtım, Teknoloji ve Çevre, Kimya ve Standardizasyon Komiteleri toplantıları yapılmıştır. Heyetimiz ayrıca T.C. Roma Büyükelçisi Murat Salim ESENLİ’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.
              Toplantılar kapsamında 2017 yılı bütçesi revize edilmiş, bazı teknik kararlar ile beraber mevzuatın güncellenmesi çalışmaları kapsamında Mali Prosedürler, İcra Sekretaryası Disiplin Yönetmeliği ve tüm komitelerin İç Tüzükleri güncellenerek Üyeler Konseyi tarafından kabul edilmiştir. UZK’nın önümüzdeki 4 yılı için öncelikli strateji ve faaliyetlerin belirleneceği stratejik plan üzerine çalışmalar ise sürmektedir. Kasım ayında 2 yıllık bütçe planı ile beraber kabul edilecek 4 Yıllık Stratejik Plana ilişkin 105. Oturumda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Süreç, üye devletler arası yazılı prosedürlerin izlenmesi suretiyle bir sonraki oturum öncesinde de ilerlemeye devam edecektir.
              Ülkemizin menfaatleri toplantılar boyunca İzmir Dünya Zeytin Koleksiyonu’nun süresinin uzatılması, Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışmalarının kurallarının belirlenmesi, yeni bütçenin kabul edilmesi, UZK mevzuatının güncellenmesi başta olmak üzere birçok konuda önemli kararlar alınmıştır.