KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uzman Yardımcılarımıza Eğitim Verildi

      Genel Müdürlüğümüzde göreve başlayan uzman yardımcılarımıza Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde yürütülen faaliyetlere ve kooperatifçilik mevzuatına ilişkin eğitim programı tamamlanmıştır.
      Verilen eğitim kapsamında ilk olarak, Dış İlişkiler Dairesi tarafından Dış İlişkiler Dairesinin Görev ve Yetkileri ile Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi Projesi (KOOP-BİS), Kooperatifçilikle İlgili Uluslararası Kuruluşlar olan İslam İşbirliği Teşkilatı Pamuk Eylem Planı ve Uluslararası Zeytin Konseyi hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir
       İkinci olarak, Tarım Satışlar Dairesi tarafından Tarım Satışlar Dairesinin Görev ve Yetkileri ile Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Etüt Projesi (KOOP-DES), Tarımsal Desteklemeler ve Tarım Satış Kooperatiflerinin Faaliyet Alındaki Ürünlere İlişkin Çalışmalar anlatılmıştır. Sonrasında, Denetim Hizmetleri Dairesi tarafından Denetim Hizmetleri Dairesinin Görev ve Yetkileri, Ülkemizde Kredi ve Kefalet Kooperatifçiliği ve Uygulaması konuları işlenmiştir
       Son olarak da, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi’nden Ulusal Proje Koordinatörü Özge Berber AGTAŞ, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin Tanıtımı için TESKOMB Teftiş Kurulu Başkanı Kamil YILMAZ, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin Tanıtımı için TMKB Genel Müdürü Leyla Özgen ÖZCAN, Alman Kooperatifleri Konfederasyonunun (DGRV) Tanıtımı için DGRV Türkiye Temsilcisi İfakat GÜRKAN ve DGRV Ekip Lideri Prof. Dr. Salahattin KUMLU Genel Müdürlüğümüze gelerek uzman ve uzman yardımcılarımızla birlikte bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.