Yenilenebilir Enerji Kooperatifinin Geliştirilmesi Çalıştayı Düzenlendi

Hitit Üniversitesi, Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ve Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi işbirliği ile 20 Ocak 2018 tarihinde Çorum’da “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi” çalıştayı düzenlenmiştir. Konusu itibariyle ilgi çeken çalıştaya kamu ve özel sektörlerden üst düzeyde katılım olmuştur.
Bahse konu çalıştaya Çorum Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Sami Uslu, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Arif Sami SEYMENOĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, il genelinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır. Açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda Gümrük ve Ticaret Uzmanı Gülsüm Gözde AYANOĞLU “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri” konulu bir sunuşun ardından yenilenebilir enerji kooperatiflerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuç değerlendirmesi ile sona ermiştir.