KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anasözleşme Değişikliği İzin İşlemleri

Anasözleşme “Madde Değişikliği” Talebinde
İstenilen Belgeler
Belge Adı Açıklama İlgili Mevzuat
Kooperatif Yazısı Kooperatif anasözleşme değişikliği talebine ilişkin kooperatif yazısı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (10.11.1984/18571)
Yönetim Kurulu Kararı
 • Noter onaylı olmak üzere kooperatif yönetim kurulu kararının örneği
 
 • Yönetim kurulu kararında, Anasözleşme madde değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu ve hangi madde/maddelerinin değiştirilmesinin istendiği açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılı olmalıdır.
 
 • Kararda değiştirilmesi istenen maddenin mevcut ve yeni haline yer verilmeyecek, bu husus “Anasözleşme Değişiklik Tablosu”nda yer alacaktır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 55’nci maddesi
(10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
Anasözleşme Değişiklik Tablosu
 • Değiştirilmesi istenen madde veya maddelerin mevcut ve yeni halinin karşılaştırmalı olarak yer aldığı tablo şeklinde düzenlenmelidir.
 
 • Yönetim Kurulunca imzalanmalıdır.
 
 • 6 nüsha olmalıdır.
 
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan Tablo:
http://koop.gtb.gov.tr>Bilgi Bankası>Kooperatifler İçin Gerekli Belgeler>Anasözleşme Değişiklik Tablosu
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 55’nci maddesi
(10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kooperatifin kuruluşunun ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin Örneği
 
 • Daha önce gerçekleştirilen madde değişikliği varsa bunların ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi örneği
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 7 ve 72’nci maddesi (10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
 
İmza Sirküleri En son görevde bulunan Kooperatif Yönetim Kuruluna ait Noterden düzenlenmiş olan 1(bir) adet imza sirküleri  
Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan Kooperatif Bilgi Formu doldurulacaktır.
http://koop.gtb.gov.tr>Bilgi Bankası>Kooperatifler İçin Gerekli Belgeler> Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu
 
Anasözleşme Kooperatifin mevcut Anasözleşmesinin bir adet örneği  
 
 
“Anasözleşmenin Tamamı” veya “Kooperatif Tür Değişikliği”
Talebinde İstenilen Belgeler
Belge Adı Açıklama İlgili Mevzuat
Kooperatif Yazısı Kooperatif anasözleşmesinin tamamı veya tür değişikliği talebine ilişkin kooperatif yazısı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (10.11.1984/18571)
Yönetim Kurulu Kararı
 • Noter onaylı olmak üzere kooperatif yönetim kurulu kararının örneği
 
 • Yönetim kurulu kararında, Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılı olmalıdır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 55’nci maddesi
(10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kooperatifin kuruluşunun ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin Örneği
 
 • Daha önce gerçekleştirilen madde değişikliği varsa bunların ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi örneği
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 7 ve 72’nci maddesi (10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
İmza Sirküleri En son görevde bulunan Kooperatif Yönetim Kuruluna ait Noterden alınacak olan 1(bir) adet imza sirküleri  
Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan Kooperatif Bilgi Formu doldurulacaktır.
http://koop.gtb.gov.tr>Bilgi Bankası>Kooperatifler İçin Gerekli Belgeler> Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu
 
Kooperatif Anasözleşmesi Kooperatifin mevcut Anasözleşmesinin bir adet örneği 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (10.05.1969 tarih ve 13195 sayı)
 • Eski Anasözleşmeye Göre Boşluk Kısımları Doldurulmuş 6 (Altı) Adet Yeni Anasözleşme
 
 • En son görevde bulunan yönetim kurulu yeni anasözleşmeleri imzalayacaktır.
 
 • Yeni Anasözleşmenin Notere onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 • Yeni Anasözlemedeki kurucular ve ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine, eski anasözleşmede yer alan kurucular ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri yazılması gerekmektedir.

 
Not: Yapı Kooperatifi (konut yapı, toplu işyeri veya küçük sanayi sitesi) iken Bakanlığımıza bağlı işletme kooperatifi türüne dönüşmek isteyenlerin başvurularını öncelikle bağlı oldukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmaları, oradan alınacak üst yazı ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda yukarıdaki belgelere ilave olarak kooperatifin faaliyet durumuna göre ilave belgeler istenebilmektedir. Örneğin ferdi mülkiyete geçilmiş olması halinde tapu belgelerinin örneği vb.