Denetim İşlemleri

 
 

Hizmet
 
Belge Adı
 
Açıklama
 
Mevzuat
 
Kooperatifler ile ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, Bakanlık müfettişlerine, il müdürlükleri ve kooperatif üst kuruluşlarına incelenmek üzere iletmek ve sonuçlarını takip etmek, düzenlenen talimatları ilgili kooperatife (Yönetim/Denetim Kurulu) bildirmek, Başvuru sahiplerine inceleme süreci ile ilgili bilgi vermek, gerektiğinde adli mercilere raporları iletmek ve kooperatifle ilgili istenen belgeleri vermek.
 
Dilekçe
 
- Başvuru dilekçesi,
- Başvuru yazısı,
- Elektronik Başvuru
 
- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu. 10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı R.G.
- 03.06.2011 tarih ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 10.11.1984 tarih ve 18571 Sayılı R.G.
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu, 24.10.2003 Tarih ve 25269 sayılı R.G.
- 19.01.2006 tarih ve 567 ve 2006/3 sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Genelgesi, 26.01.2006 tarih ve 26055 sayılı R.G.