Hukuki Görüş ve Rehberlik İşlemleri

Kooperatifler Mevzuatı ve Uygulaması Hakkındaki Bakanlık Görüşü Verilmesi
 

Hizmet Belge Adı Açıklama Mevzuat
Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler mevzuatı ve uygulaması hakkındaki görüş taleplerini karşılamak amacıyla Bakanlık görüşü verilmesi. Dilekçe Başvuru dilekçesi, Başvuru yazısı, Elektronik Başvuru (BİMER ve diğerleri) - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının KullanılmasınaDairKanun, 10.11.1984 tarih ve 18571 Sayılı R.G.
-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu,24.10.2003 Tarih ve 25269 sayılı R.G.
-19.01.2006 tarih ve 567 ve 2006/3 sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)Genelgesi.26.01.2006 tarih ve 26055 sayılı R.G
Hizmet Belge Adı Açıklama Mevzuat
Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler hakkındaki bilgi ve belge taleplerini karşılamak. Dilekçe Başvuru dilekçesi, Başvuru yazısı, Elektronik Başvuru(BİMER ve diğerleri) - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı R.G.
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu, 24.10.2003 Tarih ve 25269 sayılı R.G.
- 19.01.2006 tarih ve 567 ve 2006/3 sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Genelgesi, 26.01.2006 tarih ve 26055 sayılı R.G.