11. BİRLİKLER TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ


 
           Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sayın Bakan Bülent TÜFENKCİ'nin başkanlığında “11. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı” 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;
 
1) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görev alanında yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredilere benzer şekilde, Birliklerin üretici ortaklarından ürün alımlarında faiz destekli kredi kullanmalarına imkân sağlanması,
 
2) Kooperatif ve Birlikler açısından kurumlar vergisi; ortaklar açısından da gelir vergisi yönünden avantajlar sağlanması,
 
3) Ortak içi işlem tanımının “Kooperatif ve birliklerin ortaklarından aldıkları ürünleri, işleyerek üçüncü kişilere satmaları ortak içi işlem sayılır.” şeklinde yeniden yapılarak kooperatif ve birliklere vergisel avantaj sağlanması,
 
 4) Destekleme Fiyat ve İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının geri ödeme sürelerinin uzatılmasına; mümkün olmaması halinde taksit tutarı yüksek olan Birliklerin ödemelerinin daha uzun vadede yapılmasına imkân sağlanması,
 
5) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ürünlerinin kamu idareleri tarafından işlemek amacı ile alındığı durumdaki Kamu İhale Kanununa göre sağlanan muafiyetin tüketime yönelik alımlarda da geçerli olması yönünde kanun değişikliği yapılması,
 
6) Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinde 2013 yılından bu yana yapılamayan denetimler ile ilgili mevzuat düzenlemesinin bir an önce tamamlanması, denetlenemeyen döneme ilişkin istisna getirilmesi,
 
7) Kooperatifçiliğin tanıtımı amacıyla kooperatiflere tanıtım desteği verilmesi,  “kamu spotu” na benzer bir çalışma ile Kooperatifçiliğin tanıtımına katkı sağlanması,
 
8) İncir, kayısı gibi ürünler için yağışın neden olduğu miktar ve kalite kaybının Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınması,
 
 
9) Üreticilerin kooperatif ortaklığını tercih edeceği teşvikler getirilmesi, bu kapsamda üretici  ortaklar tarafından Kooperatiflere satışı yapılan tarım ürünlerinden kesilen zirai stopaj vergisinin kaldırılması veya % 1 e düşürülmesi gerektiği,
 
10) Kooperatifler tarafından üretici ortaklardan satın alınan ürünlerin işlenmeden ya da ilk işleme hüviyetine tabi olarak işlem görerek Birliğe satılması durumunda KDV tevkifatı yapılmaması gerektiği,
 
11) KOSGEB tarafından Kobilere sağlanan hibe ve her türlü destekten Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 
12) Tasfiye halindeki şirketleri başta olmak üzere, Birliklerin %51 den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin de kurumlar vergisinden muaf tutulması gerektiği,
 
13) 30.07.2013 tarihinde yayınlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinin ve Programının uygulamaya konulması,
 
14) TSKB lerle sözleşmeli üretim yapan üreticilere daha fazla prim ödemesi yapılması,
 
15) 4572 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ek ödeme yükümlülüğü tutarının, ölen ortaklarda olduğu gibi, çıkan ve çıkarılan ortaklarda da ödenmiş sermaye tutarı ile sınırlı tutulması yönünde düzenleme yapılması,
 
16) Birliklerin devlet nezdinde sorunlarını dile getirilmesi amacıyla yılda bir defa Birlikler toplantısının yapılması
Gerektiği hususlarına karar verilmiştir.
 
18 Ocak 2017
 
 
Toplantıya Katılım Sağlayan Birlikler:

 1. Trakyabirlik
 2. Marmarabirlik
 3. Tariş İncir Birliği
 4. Tariş Üzüm Birliği
 5. Tariş Pamuk Birliği
 6. Tariş Zeytinyağı Birliği
 7. Çukobirlik
 8. Antbirlik
 9. Tiftikbirlik
 10. Gülbirlik
 11. Karadenizbirlik
 12. Fiskobirlik
 13. Kozabirlik