KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Genelge Yürürlüğe Girdi

Bağımsız denetime tabi olmayan tarım satış kooperatifleri birlikleri ile tarım satış kooperatiflerinin denetimi hakkında 2018/1 sayılı Genelge yayımlandı.
Ulaşmak için tıklayınız.