Kooperatifçilik Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ) Kapsamında Destekler Verildi

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP)” kapsamında kooperatifçilik sektörünün önünün açılması, daha etkin ve verimli bir yapıyla sektörün geleceğe hazırlanması, ülke kooperatifçiliğinin gelişmesine katkı sağlanması, kooperatifçilik alanında akademik eserlerin sayısının artırılması amacıyla, Bakanlığımız tarafından yürütülen “Kooperatifçilik Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ)” kapsamında 2 Yüksek Lisans ve 2 Doktora olmak üzere 4 adet tez başarılı bulundu. Tez yazarlarına, Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’nin katılımlarıyla 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.
Projesi Kapsamında Başarılı Bulunarak Destek Verilen Tezler:
 

  1. “Tarım Kredi Kooperatiflerinde Ortakların Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları ve Yönetimde Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Bölge Birliği Örneği”(Doktora Tezi)
  2. Trakya Bölgesinde Kırsal Kooperatiflerin Katılımı ile Ekoturizmi Geliştirme Olanakları(Doktora Tezi)
  3. Tekirdağ İlindeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Bölgedeki Tarımsal Girdi Kullanımındaki Payı(Yüksek Lisans Tezi)
  4. Bursa İlinde Süt İşleyen Tarımsal Kooperatiflerin Ekonomik Analizi(Yüksek Lisans Tezi)

 Yukarıda belirtilen tezlere http://eski-koop.ticaret.gov.tr/yayinlar/uzmanlik-tezleri adresinden ulaşılabilir.
Tezlere Destek Veren Kooperatif Üst Kuruluşları:
S.S. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP)
S.S. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB)
S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYABİRLİK)
 
İlgili Linkler:
http://eski-koop.ticaret.gov.tr/faaliyetlerimiz/projelerimiz/kooperatifcilik-yuksek-lisans-ve-doktora-tezleri-destek-projesi-kooptez
http://eski-koop.ticaret.gov.tr/haberler/dunya-kooperatifcilik-gununde-kooptez-ve-kadinkoop-projeleri-odul-toreni-gerceklestirildi