Genel Müdürlük Misyonu

"Kooperatifçiliğe ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, hukuki ve teknik destek, bilgi-işlem, yasal altyapı ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektir."