KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon

"Kooperatiflere yönelik politika ve stratejileri belirlemek, kuruluş, işleyiş, denetim, destek, bilgi-işlem, yasal altyapı, bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektir."