Yapı Kooperatiflerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Devrine İlişkin Genelge 2010-4