Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Genelge Yürürlüğe Girdi (2018/1)

Bağımsız denetime tabi olmayan tarım satış kooperatifleri birlikleri ile tarım satış kooperatiflerinin denetimi hakkında 2018/1 sayılı Genelge yayımlandı.
Ulaşmak için tıklayınız.