2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı Kapsamında “Fırsat Eşitliği Yaratılmasında ve Kadınların İşgücüne Katılımının Arttırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Rolü” Paneli Düzenlendi

Bakanlığımız öncülüğünde 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen “2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı” kapsamında, katılımcıların kooperatifçilikle ilgili bilgilerinin artırılması, başarılı yurt içi ve yurtdışı örneklerinin anlatılarak kooperatifler arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla altı panel düzenlendi.
9 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen “Fırsat Eşitliği Yaratılmasında ve Kadınların İşgücüne Katılımının Arttırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Rolü” başlıklı panele çeşitli illerden 23 kadın kooperatifinin temsilcisi katılım sağladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Naide İNAN’ın oturum başkanlığını üstlendiği panelde: Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Zeynep Tuğba ŞAVLI, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Duygu BİNİCİ, Amesia Çalışan Arılar Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Medine ALKOÇ, Nal-Etik Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız AKSU TIRIL, Tomurcuk Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gülser ÖZKAN, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seval Doğanlar ve SIMURG Kadın Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Berna YAĞCI sunum yaptı.
Panelde, kadın kooperatiflerinin temsilcileri kooperatiflerinin kuruluş süreçlerinden, faaliyet konularından ve yapılması planlanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundular. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından ülkemizdeki kadın kooperatifleri hakkında genel bilgiler verilerek Bakanlığın kadın kooperatiflerine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsedildi. Ankara Kalkınma Ajansının temsilcisi tarafından ise Ajansın kadın kooperatifleriyle yaptığı çalışmalar ve projeler tanıtıldı. Ajans, Ankara’da bulunan iki kadın kooperatifine verdiği mentorluk hizmetine ilişkin bilgiler paylaşıldı.