2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı Kapsamında “Kooperatiflerin Finansmana Erişimi” Paneli Düzenlendi

Bakanlığımız öncülüğünde 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen “2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı” kapsamında, katılımcıların kooperatifçilikle ilgili bilgilerinin artırılması, başarılı yurt içi ve yurtdışı örneklerinin anlatılarak kooperatifler arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla altı panel düzenlendi.
9 Aralık 2017 Cumartesi günü sabah düzenlenen “Kooperatiflerin Finansmana Erişimi” başlıklı panelde söz alan yedi konuşmacı, kooperatiflerin finansmana ulaşım fırsatlarına değindi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksel Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa KARA’nın oturum başkanlığını üstlendiği panelde: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tahakkuk Koordinatörü Sayın Cihan KARAHAN, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mahmut GÜNGÖR, TESKOMB AR-GE Müdürü Uğur YILDIRIM, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü Ferit KOMESLİ, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal ATAMAN, KOSGEB Hukuk Müşaviri Özlem AVŞAR KARALEZLİ, Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzman Hilal ŞILTU söz aldı.
Panelde yer alan konuşmacılar, kendi kurumlarınca kooperatiflere veya ortaklarına sunulan finansman imkânları hakkında detaylı bilgiler verdiler. Mevcut durumda ülkemizde örneği olmayan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası temsilcisince kooperatiflere ve ortaklarına sunulan hizmetler hakkında bilgiler verilmiş, desteklenen faaliyet ve projeler tanıtılmıştır.