2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı Kapsamında “Kooperatiflerin Mevzuatla İlgili Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Paneli Düzenlendi

Bakanlığımız öncülüğünde 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde “2017 Türkiye II. Kooperatifler Fuarı” düzenlendi. Fuar kapsamında, katılımcıların kooperatifçilikle ilgili bilgilerinin artırılması, başarılı yurt içi ve yurtdışı örneklerinin anlatılarak kooperatifler arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla altı panel düzenlendi.
8 Aralık 2017 Cuma günü sabah düzenlenen “Kooperatiflerin Mevzuatla İlgili Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ikinci panelde söz alan yedi konuşmacı, kooperatiflerin değişik mevzuattan kaynaklanan sorunlarına değinildi.
Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU’nun oturum başkanlığını üstlendiği panelde: Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkan Yardımcısı (OR-KOOP Genel Başkanı) Cafer YÜKSEL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanı Niyazi ERNAR, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlanma Daire Başkanı Mehmet Lokman RAMAZANOĞLU, DGRV Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Dr. Andreas WIEG, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Hukuk Müşaviri Av. Selim SEYMAN konuşma yaptı.
Panelde yer alan konuşmacılar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile vergisel alanda yapılan değişiklik sonrası kooperatiflerin yeni duruma uyumuna ilişkin bilgi vererek görüş ve önerilerini ilettiler. Ayrıca Yeni Kooperatifler Kanunu taslağında yer verilmesi gerektiği düşünülen hususlara da konuşmacılar tarafından değinildikten sonra kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, üst örgütlenme ve denetimine ilişkin görüş ve öneriler panelde değerlendirildi.