Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunları Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Yayınlandı

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 7 Kasım 2017 tarih ve 1169 sayılı Kararı ile bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Komisyonca 10 Ocak 2018 tarihinde çalışmalara başlamış olup yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular ile sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanmıştır.
Komisyon raporunun TBMM resmi internet sitesinde yer alan dijital kopyasına buradan ulaşabilirsiniz.